Disclaimer voor SanitairZone.be

Icey B.V. handelend onder de naam SanitairZone.be (Ondernemingsnummer: 0730.866.294), hierna te noemen SanitairZone.be, verleent u hierbij toegang tot SanitairZone.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

SanitairZone.be behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SanitairZone.be spant zich in om de inhoud van SanitairZone.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op SanitairZone.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid van informatie en de tekst over het betreffende product. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SanitairZone.be.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op SanitairZone.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SanitairZone.be.Voor op SanitairZone.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SanitairZone.be nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SanitairZone.be.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SanitairZone.be, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

To Top